DeCode

O Firmie

Zakres naszej działalności skupiamy wyłącznie na tłumaczeniach pomiędzy językiem polskim a angielskim – w obu kierunkach. Dogłębna znajomość tych języków oraz ich kulturowych aluzji zapewnia optymalne tłumaczenia powierzonej nam treści. Wiedza na temat specyfiki mowy i pisma na różnych płaszczyznach: biznesu, mowy powszechnej, korespondencji, reklamy, literatury gwarantuje, że tłumaczenie nie tylko wykonamy merytorycznie poprawnie, ale również będzie ono brzmieć naturalnie.

Moje kompetencje dwujęzykowe oraz dwukulturowe są oparte na 20 letnim doświadczeniu w kraju angielskojęzycznym oraz potwierdzone dyplomem filologii angielskiej w kierunku tłumaczeń Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM IFA)